اعزام کارشناس به محل

  • نام شرکت سازنده، روی اتیکت نصب شده به دستگاه نوشته شده است.
  • 9 + 4 =
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .